parkplus calculator

Parking Value
Calculated

คำนวณพื้นที่การสร้าง เพื่อค้นหาเครื่องจอดรถอัตโนมัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

how many car ?

cars

Land price

thb/sq.m.

งานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

04.12.20

share

งานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

ถือเป็นเกียรติของเราที่คุณอภิราม สีตกะลิน ผู้บริหารบริษัท Park Plus และ park2go ได้เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ภาคธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Related News

บรรยายพิเศษ Leading change & Business Innovation ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ถือเป็นเกียรติของเราที่คุณอภิราม สีตกะลิน ผู้บริหารบริษัท Park Plus และ park2go ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Leading change & business innovation เรื่องการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่จอดรถครบวงจร

Duo robot automatic parking จอดรถ 3 นาทีกับมูลค่าตลาดแสนล้าน

ประเทศไทย กับว่าที่สถิติต่างๆ มากมาย อาทิ ค่าน้ำมันแพงติดอันดับโลก เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ รถติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นต้น