parkplus calculator

Parking Value
Calculated

คำนวณพื้นที่การสร้าง เพื่อค้นหาเครื่องจอดรถอัตโนมัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

how many car ?

cars

Land price

thb/sq.m.

SMART PARKING

ระบบ SMART PARKING เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง จำกัดการจัดสรร หรือย้ายพื้นที่
เช่น ลาดจอดรถ ลานกว้าง โรงพยาบาล เพราะระบบนี้ใช้พื้นที่เพียงแค่ที่จอดรถสำหรับ 2 คัน
สามารถเพิ่มพื้นที่จอดรถได้มากถึง 8 เท่า

Download pdf

Other parking

Puzzle

For up to 70 units

Robot

For up to units

Stacker

For up to 2 units