parkplus calculator

Parking Value
Calculated

คำนวณพื้นที่การสร้าง เพื่อค้นหาเครื่องจอดรถอัตโนมัติที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

how many car ?

cars

Land price

thb/sq.m.

Park Plus x Banpu Next เครื่องจอดรถยนต์อัตโนมัติแห่งแรกในไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

16.07.20

share

Park Plus x Banpu Next เครื่องจอดรถยนต์อัตโนมัติแห่งแรกในไทย ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อีกหนึ่งบริการหลังการขายที่บ้านปูเน็กซ์ มอบให้กับลูกค้าของเราตลอดมา นั่นคือการจัด training ให้แก่พนักงานของบริษัท ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ช่างไฟฟ้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบโซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐานผ่านประสบการณ์จริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมวิศวกรและข้อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Banpu Application) รวมถึงช่องทางการติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชม. เมื่อระบบมีปัญหา

ขอขอบคุณ Park2Go ที่ไว้วางใจให้บ้านปูเน็กซ์ เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อให้เป็นลานจอดรถอัจฉริยะแห่งแรกในเอเซียที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจากระบบโซลาร์เซลล์นะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Banpu Next
https://www.facebook.com/788176884663635/posts/1666364103511571/

Related News

บรรยายพิเศษ Leading change & Business Innovation ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

ถือเป็นเกียรติของเราที่คุณอภิราม สีตกะลิน ผู้บริหารบริษัท Park Plus และ park2go ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Leading change & business innovation เรื่องการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่จอดรถครบวงจร

Duo robot automatic parking จอดรถ 3 นาทีกับมูลค่าตลาดแสนล้าน

ประเทศไทย กับว่าที่สถิติต่างๆ มากมาย อาทิ ค่าน้ำมันแพงติดอันดับโลก เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ รถติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นต้น