Warranty Condition

เงื่อนไขการรับประกัน

เราให้บริการการรับประกันขั้นต่ำถึง 3 ปี ในผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัว

– ตัวเลือก: ช่วงเวลาการรับประกันนั้นสามารถขยายได้มากกว่า 3 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพและสถาณการณ์ **

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 095-824-3801 หรือ 02-053-3928 หรือ e-mail: sales@parkplusth.com