Insurance Support

การประกันภัย

เรายังเป็นบริษัทที่จอดรถอัตโนมัติบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ และ ได้รับความเชื่อถือจากบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัยอีกด้วย

เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ ของเราทุกตัวจะมีประกันภัยให้คุณด้วย แต่เบี้ยประกันอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์