ACE PARKING
For up to 70 Unit
with 7.5 x 15 Sq m
ACE PARKING
By Parkplus
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลเชิงเทคนิค
อุปกรณ์
  • ACE PARKING เป็นลิฟท์จอดรถอัตโนมัติแบบหลายมิติ ซึ่งมีระบบกลไกที่รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังออกแบบมาให้จอดรถให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ การที่ในตัวเครื่องจอดรถมีระบบเครื่องหมุนรถ (Build-in Tunrnable), ลิฟท์ความเร็วสูง และกลไกการถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ ACE PARKING นั้นสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ
  • ACE PARKING เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง จำกัดการจัดสรรค์หรือย้ายพื้นที่ และ พื้นที่ที่ต้องการลดมลพิษทางเสียง (เช่นที่อยู่อาศัย)
  • เครื่องจอดรถอัตโนมัตินี้ยังสามารถนำมาใช้ติดตั้งในอาคาร หรือ ติดตั้งอยู่บนพื้นที่ว่างได้เลย ซึ่งเครื่องสามารถจุจำนวนที่จอดรถได้มากถึง 70 ที่จอดรถ

Advantage
 • A tower parking solution for parking up to 18 ~ 70 cars in a unit.
 • Small floor plan of ~56 m2 only for parking numerous cars.
 • Multiple installation in series.
 • Integrated or external turn table gives an easy access.
 • SUV(2400kg) and full size sedan(2150kg) can be parked in an unit.
 • Ideal for residential / office buildings / rental car company.
 • Low noises / vibrations.
 • Various safety devices.
 • Easy operation.

ข้อดีของ ACE Parking

 • ที่จอดรถแบบหอคอยที่สามารถจอดรถได้ถึง 18 ~ 70 คันใน 1 เครื่องจอดรถ
 • ใช้เนื้อที่แค่ประมาณ ~ 56 ตร.ม. สำหรับฐานทางขึ้น
 • สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า
 • เครื่องหมุนรถอัตโนมัติ (Turntable) ที่ติดตั้งไว้ด้านใน หรือด้านนอก ทำให้การเอารถเข้าและออกสะดวกขึ้น
 • สามารถบรรจุได้ทั้ง รถเอสยูวี (2400กก) และ รถซีดาน (2150กก)
 • เหมาะสำหรับ อาคารที่อยู่อาศัย / ตึกสำนักงานบริษัท / ร้านรถเช่า / ดีลเลอร์รถ
 • เสียงเบา และการสั่นสะเทือนน้อย
 • มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆพร้อม
 • ใช้งานง่าย

Steel Structure

The Steel structure of ACE PARKING is made with construction grade structural steel. Dynamic factors such as wind pressure, snow load, seismic activities dead load of the structure and the live load of the vehicles are taken into account when designed – both within a structure or stand alone building.

โครงสร้างเหล็ก

โครงสร้างเหล็กของ ACE PARKING ทำด้วยเหล็กมาตรฐานเดียวกับเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างตึก เพราะฉะนั้นจึงแข็งแรงและทนทานต่อปัจจัยต่างๆ เช่นความดันลม หิมะ แผ่นดินไหว และยังมีระบบหนีน้ำท้วมอีกด้วย น้ำหนักต่างๆได้ถูกคำนวณไว้แล้วในการออกแบบจึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในโครงสร้างอาคาร หรือ ติดตั้งบนพื้นที่โล่งแจ้ง

Lift Cage & Traction Unit

The Lift cage vertically transports the vehicles loaded on the pallets as safely and quickly as possible from the vehicles-entry floor to each containment floor. It also Facilitates the entry, retrieval and rotation of the vehicles within the parking system.

Lift Cage (กรงลิฟท์)

กรงลิฟท์จะเป็นตัวขนส่งรถในแนวตั้ง(จากทางเข้าจนถึงช่องจอดรถที่กำหนด) ซึ่งหน้าที่ของมันคือการลำเลียงรถไปวางไว้บน “พาเลท” ซึ่งระบบได้ถูกสร้างมาให้วางอย่างปลอดภัย และ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้หน้าที่ของมันคือการนำรถเข้า และ ออก จากเครื่อง และยังสามารถหมุนรถกลับรถให้ได้อีกด้วย

Traction Unit

The traction unit is placed on the top of the steel structure, bringing the lift cage up and down the system at high speed between the entry level and the various containment unit levels. It is designed to withstand the live load and various dynamic loads created during the vertical elevating movement of the lift cage.

Traction Unit (หน่วยฉุด)

หน่วยฉุด จะติดตั้งไว้อยู่ด้านบนของโครงสร้างเหล็ก มีหน้าที่ยกกรงลิฟท์ขึ้น และ ลงในระบบ ด้วยความเร็วสูง มันถูกออกแบบมาให้สามารถยกรถได้อย่างมีประสิธิภาพโดยสามารถทนต่อน้ำหนักต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่กรงลิฟท์เคลื่อนที่ขึ้น หรือ ลง

Pallet

The pallet is the platform where the cars are safely carried and transported within the system. It is made of rolled steel with sufficient strength and hardness to withstand the repetitive loading of heavy vehicles.

Pallet (พาเลท)

พาเลทเป็นแท่นที่รถจะถูกวางไว้ และ ใช้ในการขนส่งภายในระบบ พาเลทถูกสร้างมาจากเหล็กแผ่นรีดซึ่งมีความแข็งแรง และ ความแข็งเพียงพอที่จะทนต่อน้ำหนักและการวางของรถที่มีนน.มาก

Loading Conveyor Assembly

Once the lift cage is level with the designated containment unit level, the loading conveyor assembly facilitates the horizontal transfers – deposit or retrieval – of the pallets between the containment unit and the lift cage.

Loading Conveyor Assembly (เครื่องช่วยลำเลียง)

เมื่อกรงลิฟท์ขึ้นไปถึงชั้นบรรจุที่กำหนดแล้ว “เครื่องช่วยลำเลียง” จะทำหน้าที่ในการถ่ายโอนในด้านแนวนอนระหว่าง พาเลท หน่วยบรรจุ และ กรงลิฟท์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวางเพื่อเก็บรถ หรือ เอารถออก

Dimension of suitable cars (ขนาดของรถที่เหมาะสม)

Dimension of the Sedan and SUV cars which are suitable for ACE PARKING

ขนาดของรถเอสยูวี และ ซีดานที่สามารถใช้กับเครื่อง ACE PARKING ได้

Customised Layout

The system can also be installed not only above the ground but under the ground as well, which can be customised to fit the customer’s needs and designs.

ระบบยังสามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นดิน และใต้ดินซึ่งรูปแบบที่จะติดตั้งนั้นสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและการออกแบบของลูกค้าได้

CONTACT SALE
call 095-824-3801
send email
Download Brochure for this model
You need to login before download